Vimax Vestfold

Sprosser

Jeg kan lage alle typer ruteinndelinger på sprossene. Det er (nesten) bare fantasien som setter begrensninger!

Profilene Vimax AS bruker i rammesprossene leveres av Primo Norge. Vimax AS har hatt samme leverandør i over 30 år, og er derfor så sikker på kvaliteten på råvarene at vi har livstidsgaranti på rammesprossene våre!

Den brede midtstolpen vår er 66 mm bred og brukes som midtstolpe for å lage inntrykk av et 2-rams vindu, eventuelt også i kombinasjon med losholt. Den kan også godt brukes for å lage en ekstra kraftige inndelinger.
Den smale midtstolpen er 35 mm bred og brukes enten som midtstolpe i smale vinduer, men kan også brukes for å lage litt kraftigere inntrykk ved store ruter.
Småsprossene våre er 22 mm brede og brukes inni rammen for å lage ønsket ruteinndeling. Den kan også brukes i kombinasjon med de to midtstolpene.

Klipsesprosser

Klipsesprosser er et annet alternativ vi har til rammesprossene, det vil si sprosser som ikke har omramming. Vimax sine klipsesprosser leveres i aluminium.

De festes på et feste i glasslisten eller klikkes på plass med klips som sitter i sprosseprofilen. Sprossene kan brukes på vinduer i tre, tre med aluminiums-kledning, pvc og aluminiumsvinduer.

Fordelen er at du ikke mister noe av lysåpningen i vinduet. Men klipsesprosser har dessverre også noen ulemper.  Hver enkelt profil må løsnes fra glasslisten – dette tærer mye på festene i profilen. De er dermed ikke like holdbare som våre hule pvc-profiler (rammesprosser). Derfor gir vi heller ikke samme garanti på disse sprossene. I tillegg festes de noen ganger med et feste i glasslisten på vinduet, noe som medfører at du må bruke litt ekstra tid på vindusvask.

I aluminium får du klipsesprosser i breddene 24, 44 og 64mm.